Deviant Login Shop
 Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
March 13
Image Size
16.5 MB
Resolution
4639×6754
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,368 (5 today)
Favourites
263 (who?)
Comments
26
Downloads
10

Camera Data

×
GARDENING by MACKMAC GARDENING by MACKMAC
I drew the sketch for this pic while I was watching Kamen Rider  ooo =]]]]]]]]

This is the first time i drew an animal beside birds using watercolor  =]]]]]] ( or the wings at least XD )

So i decided to use a new tone of color for my drawing ^^, what do you think ?

Watercolor and mechanical pencil as usual, with the help of white ink XD
Add a Comment:
 
:iconkagomy:
kagomy Featured By Owner Mar 23, 2014  Hobbyist Digital Artist
well done
Reply
:iconmackmac:
MACKMAC Featured By Owner Mar 23, 2014
thank you ~ ^^
Reply
:iconweewill:
weewill Featured By Owner Mar 18, 2014  Hobbyist Traditional Artist
màu trong và đẹp quá :heart:
Reply
:iconmackmac:
MACKMAC Featured By Owner Mar 18, 2014
cám ơn bạn ^^
Reply
:iconreddishinter:
ReddishInter Featured By Owner Mar 18, 2014
Wow.., such a wonderful art!!
Reply
:iconmackmac:
MACKMAC Featured By Owner Mar 18, 2014
thank you ^^
Reply
:iconreddishinter:
ReddishInter Featured By Owner Mar 18, 2014
Ur Welcome (>w<)..,
Reply
:iconjaydcpurple:
jaydcpurple Featured By Owner Mar 15, 2014  Hobbyist Traditional Artist
bé hoa cần ánh sáng, để kệ vậy được a :v ... đùa thôi =)) nhưng nói thật, chú ý nha, hãy cứ nghĩ là tui GATO rất tốt cho quá trình phát triển của cưng đi =))))))))))
Reply
:iconmackmac:
MACKMAC Featured By Owner Mar 15, 2014
em quên lấy sáng tại lúc tô base quên chừa nên đã chắm trắng lên đại =]]]]
Reply
:iconjaydcpurple:
jaydcpurple Featured By Owner Mar 15, 2014  Hobbyist Traditional Artist
cứ làm việc cần làm đi cưng~ cứ việc đi :v và nghe thiên hạ rủa =v=
Reply
Add a Comment: